Kultura Łączy Pokolenia

Kwiaty łączą pokolenia

W dniu 15 maja o godzinie 13:30 w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego odbyły się pierwsze zajęcia rękodzielnicze - florystyczne, które poprowadziła Pani Anna Kotlarz. Uczestniczki zajęć poznały materiały, narzędzia i produkty niezbędne do tworzenia kompozycji ozdobnych, a także techniki klejenia, wicia, drutowania i szpilkowania. W ramach kolejnych zajęć prowadząca zapowiedziała sporządzanie ozdób na stoły, pomieszczenia i pojazdy, na uroczystości rodzinne i publiczne. W praktycznej części zajęć, Panie przećwiczyły skrętoległe ułożenie bukietu z kwiatów sztucznych. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na środę 21 maja o godz. 13:30 w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu.

 Galeria zdjęć do obejrzenia TUTAJ

 

Międzykulturowe, międzypokoleniowe spotkanie.

Słuchacze Sądeckiego UTW mieli okazję brać udział w międzykulturowym i międzypokoleniowym wydarzeniu, które odbyło się 24 kwietnia br. w MCK „ Sokół” w Nowym Sączu. Oprócz seniorów w spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie wraz z nauczycielami tej szkoły.

W pierwszej części spotkania interesujący wykład pt.: „Tajniki ceramiki- ceramika w terapii” wygłosiła Magdalena Raczek, pracownik Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.  Miała niełatwe zadanie, gdyż musiała zaciekawić starszą i młodszą widownię. Dlatego przyniosła ze sobą glinę oraz narzędzia do jej modelowania. Seniorzy i dzieci mogli w praktyce popróbować tej niełatwej sztuki.

W drugiej części spotkania  zaprezentowana została sztuka artystów romskich - muzyka romska w wykonaniu zespołu KAŁE BAŁA pani Teresy Mirgi. Specyficzne instrumentarium grupy (łyżki drewniane, dzban metalowy, gitara, akordeon, kontrabas, mandolina) jest wyrazem powrotu "do źródeł"; tak grało się przed wiekami. Na repertuar KAŁE BAŁA składają się: stare pieśni Cyganów Karpackich (Polska, Słowacja, Węgry, Bałkany), własne kompozycje nawiązujące do romskich tradycji muzycznych, pieśni religijne (cygańskie i tłumaczone na język cygański). Występowali na najważniejszych festiwalach folkowych w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zespół dokonał także szeregu nagrań, m.in. dla Polskiego Radia i TVP oraz  Radia Berlińskiego, koncertował w Szwecji, Szkocji, Niemczech. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu jest Teresa Mirga - wokalistka, gitarzystka, a także jedna z najbardziej znanych w Polsce poetek cygańskich (m.in. tomy "Soske kawka", "Pieśni z Czarnej Góry"). Ona także jest autorką tekstów do pieśni komponowanych przez zespół.

Seniorom i dzieciom tak spodobały się romskie melodie, że tańczyli w ich rytmie, w sali  MCK „Sokół”. Niezwykle ciekawie o kulturze romskiej opowiadali:  Adam Bartosz i Paweł Lechowski, znawcy kultury romskiej z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Romowie zabrali uczestników spotkania  w niezapomnianą podróż w głąb swojego świata, zaprezentowali  swoją unikatową tradycję i  kulturę, którą warto poznać. Po koncercie była możliwość oglądnięcia wystawy prac Romów z różnych krajów. Przepiękne obrazy i rzeźby zachwycały oglądających.

W spotkaniu uczestniczyli także jego inicjatorzy pan Zbigniew Piekarski Pełnomocnik Powiatu Nowosądeckiego ds. Mniejszości Narodowych oraz pan Krzysztof Popiela Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Romów.

Wykład został dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia”.

Zdjęcia do obejrzenia TUTAJ

 

Zapisy

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła od 1 kwietnia do 31 lipca realizują projekt „Kultura łączy pokolenia”, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty muzyczne oraz rękodzielnicze - florystyczne. Zapisy na wyżej wymienione warsztaty odbędą się 4 kwietnia od godziny 8:00 w sekretariacie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

O projekcie

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła od 1 kwietnia do 31 lipca realizują projekt „Kultura łączy pokolenia”, dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do seniorów i dzieci szkół podstawowych z Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Jednym z najważniejszych celów zadania jest stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych: dzieci i seniorów. Ideą projektu jest rozwinięcie aktywności twórczej seniorów, spotkanie osoby starszej z młodą, nowoczesności z tradycją.

W ramach projektu, 24 kwietnia 2014 r. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół o godz. 11:00 zostanie zorganizowany wykład „Tajniki ceramiki. Ceramika w terapii przez sztukę”, który będzie miał charakter międzypokoleniowy - weźmie w nim udział grupa seniorów i dzieci. Wykład poprowadzi  mgr Magdalena Jaksa-Raczek, wieloletni pedagog i artysta, pracownik Pałacu Młodzieży i PWSZ w Nowym Sączu
Ponadto w okresie od kwietnia do lipca odbywać się będą warsztaty muzyczne oraz warsztaty rękodzielnicze-florystyczne, które  będą okazją nie tylko do twórczego spędzenia czasu, odkrycia w sobie pasji i nieznanych być może talentów. Stworzą one również okazję do spotkania innych osób o podobnych zainteresowaniach, do ciekawych rozmów, do zrelaksowania się i odpoczynku od codziennej bieganiny. Warsztaty muzyczne będą prowadzone przez mgr Barbarę Porzucek, natomiast warsztaty rękodzielnicze- florystyczne poprowadzi pani Anna Kotlarz.
Swą „działalność teatralną” dzieci i seniorzy będą mogli wzbogacić o wyjazd autokarowy do Teatru. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia teatru od wewnątrz, poznania jego kulisów.  Uczestnicy wyjazdu będą mieli również okazję do spotkania z aktorem oraz poznania „od kuchni” jego pracy. Wyjazd do teatru zaplanowany jest na 4 czerwca 2014 r. do Teatru Współczesnego w Krakowie na spektakl „Przygody Koziołka Matołka”

Podsumowaniem wydarzeń będzie wydanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Publikacja będzie miała za zadanie promować współprace międzypokoleniową seniorów i młodzieży, korzyści płynące z aktywizacji społecznej seniorów. W publikacji zostanie zaprezentowana dokumentacja z przebiegu zorganizowanych wydarzeń.  Wydanie Biuletynu zaplanowane jest w okresie czerwiec - lipiec 2014 r. Publikacja będzie bezpłatnie rozdystrybuowany m.in. do placówek szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych.

 

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.