Miejsce Pamięci Narodowej w Rdziostowie

Czasy okupacji we wsi Rdziostów zapisały się pozostawionymi grobami zamordowanych na cmentarzu, który zwie się "cmentarzem rozstrzelanych" i jest nie mijającą pamiątką po straszliwym okresie okupacji. Na temat cmentarza zgromadzono wiele informacji, które nie zostały nigdzie opublikowane. Zamysłem wnioskodawcy jest zebranie wszystkich materiałów i wydanie jednej publikacji dotyczącej cmentarza w Rdziostowie.

Publikacja jest dostępna TUTAJ

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Chełmiec

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.