Tańczę, śpiewam, wypoczywam

W ramach projektu "Tańczę, śpiewam, wypoczywam" przewiduje się:

1. Przeprowadzenie akcji informacyjno –promocyjnej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz Szkoły Podstawowej, przekazanie informacji rodzicom.

2. Przeprowadzenie zapisów na zajęcia taneczne.

3. Ustalenie harmonogramu  ze Szkołą Tańca Bailadance.

4. Przeprowadzanie zajęć tanecznych.

5. Podsumowanie projektu- występ dzieci.

Dzieci od najmłodszych lat powinny uczyć się jak najlepiej wykorzystać swój wolny czas, poświęcając go na realizowanie zainteresowań, pasji. Aktywność ruchowa wyrabia zwinność, precyzję, harmonię i płynność ruchów. Taniec to metoda ruchu rozwijającego, respektująca naturalne potrzeby dziecka, nie tylko uczy koncentracji, adaptacji własnych ruchów do ruchów partnera i grupy, ale jest przede wszystkim świetną zabawą, której towarzyszą śmiech i okrzyki. Poprzez zajęcia taneczno- ruchowe dzieci będą miały możliwość wyrażania siebie i niejednokrotnie nagromadzonych emocji.Nauczą się układu tanecznego złożonego z elementów tańca współczesnego, które następnie zaprezentowane zostanie w trakcie imprezy okolicznościowej zorganizowanej przez szkołę. Taniec ma ogromy wpływ na poprawę nie tylko koordynacji ale również na pamięć ruchowo-taneczną. Zajęcia pomogą dzieciom wyzbyć się nieśmiałości, dodadzą pewności siebie, nauczą współpracy z rówieśnikami.

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Chełmiec

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.