O zdrowie dbam - zasady znam - program prozdrowotny uczniów Gminy Chełmiec

Zadanie „O zdrowie dbam –zasady znam- program prozdrowotny dla uczniów Gminy Chełmiec” to program profilaktyki prozdrowotnej przeciw otyłości dla dzieci z terenów wiejskich. Jest on nowatorskim programem obejmującym swym zasięgiem nie tylko dzieci, ale także rodziców/opiekunów i wychowawców. Głównym celem projektu  jest edukacja zdrowotna połączona z takimi aspektami stylu życia dziecka jak tryb nauki i formy spędzania wolnego czasu, nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna. Potrzeba zajęć ruchowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest większa niż to przewiduje program nauczania. Do głównych przyczyn tego stanu zaliczono niewystarczającą liczbę zorganizowanych zajęć ruchowych, brak czasu wolnego wynikający z przeciążenia nauką oraz niedostatek wiedzy u młodzieży o potrzebie rekreacji.


Przewiduje się przeprowadzenie konferencji rozpoczynającej i kończącej program, badań BMI, pogadanek edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania dla dzieci i rodziców oraz zajęć rekreacyjno- ruchowych dla dzieci i rodziców (zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, fitness dla rodziców).

 

 Materiały do pobrania:

  - Program prelekcji edukacyjnych na temat zasad zdrowego odżywiania przygotowany przez Poradnię Dietetyczną „ BELLA VITA" [plik pdf]
Copyright © 2013 mk3Dprojekt.