Szkółka Muzykowania Ludowego

Szkółka Muzykowania Ludowego finansowana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Muzykowanie szczególnie w okresie dzieciństwa i pierwszych latach szkoły odgrywa niezwykle ważną rolę dla wspierania rozwoju dziecka. Dzieci, które muzykują odczuwają i postrzegają świat przez rytm. Rytm z kolei pomaga w znacznym stopniu w nauce czytania, a także ma wpływ na płynność wykonywania wielu czynności, które w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej całego organizmu.

Cele Szkółki Muzykowania Ludowego:

  1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby każdego dziecka, jaką jest muzykowanie.
  2. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, prawidłowego zrozumienia, odbioru i przeżywania utworów muzycznych.
  4. Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania
  5. Rozwijanie poczucia własnej wartości
  6. Porządkowanie dziecięcych emocji przez muzykowanie
  7. Poznanie prostych terminów muzycznych
  8. Przygotowanie do późniejszej gry na instrumentach
  9. Kształtowanie pozytywnych postaw tj.: umiejętność koncentracji, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, krytyczny stosunek do wykonywanej pracy.

 

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.