Sądeckie bajanie- dziadkowe czytanie

Dzięki realizacji projektu polepszy się wizerunek osób starszych wśród dzieci, rodziców oraz wychowawców. Nastąpi poprawa wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi oraz pomiędzy dziećmi a dziadkami. Powstaną bliskie relacje i więzi emocjonalne między czytającymi dziadkami i słuchającymi dziećmi. Wzrośnie zaangażowanie rodziców do czytania młodszym dzieciom w domu.

A wśród dzieci spodziewamy się:

- odniesienia poziomu wypowiedzi ustnych dzieci- Większa umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami, większa umiejętność argumentowania swoich opinii, większa płynność wypowiedzi
 - wzrostu zrozumienia tekstów i poleceń - Mniej błędów w odpowiedziach na pytania dotyczące wysłuchanego lub samodzielnie przeczytanego fragmentu książki
- poprawy koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi -utrzymanie poziomu koncentracji na stałym, wysokim, poziomie przez niemal cały czas zajęć z głośnego czytania i podczas dyskusji nad wysłuchanym fragmentem książki.
Copyright © 2013 mk3Dprojekt.