Aktualności

Prezes Stowarzyszenia Przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jest nam miło pionformowac, że Prezes Stowarzyszenia Korzenie i Skrzydła Mariola Pękala-Piekarska została wybrana Przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ doradczy będzie opiniować projekty strategii rozwoju powiatu, projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz wypowiadać się w sprawach rekomendowanych standardów realizacji tych zadań. Członkowie Rady będą również zajmować stanowisko w sprawach dotyczących funkcjonowania i zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Będzie też współpracować z samorządem powiatu przy tworzeniu rocznych i wieloletnich planów współpracy z tymi organizacjami. Decyzje Rady formułowane będą w formie uchwał, stanowisk lub opinii.

 Szefowej serdecznie gratulujemy!!!

Podsumownie projektu

Realizacja projektu „Zdrowy styl życia” dobiegła końca. Uczestnikami projektu były dzieci ze szkół podstawowych w Januszowej oraz Rdziostowie. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom poprawić kondycję fizyczną oraz nabyć wiedzę na temat profilaktyki zdrowia, jak również przyczynił się do podkreślenia znaczenia kultury fizycznej w młodym wieku.

 

W ramach projektu dzieci z partnerskich szkół zostały przebadane pod kątem wad postawy a następnie  zorganizowano zajęcia na sali gimnastycznej. Ogółem w projekcie wzięło udział 26 dzieci, które brały udział w zajęciach w wymiarze 25 godzin.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zdrowy styl życia

Zarząd Stowarzyszenia Korzenie i Skrzydła uprzejmie informuje, iż w okresie wakacyjnym będzie prowadził program prozdrowotny "Zdrowy styl życia" dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Program będzie polegał na przebadaniu dzieci w kierunku wad postawy oraz przeprowadzeniu zajęć korekcyjnych dla dzieci. W projekcie wezmą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie oraz Szkoła Podstawowa w Januszowej. Badanie dzieci przez fizjoterapeutę odbędzie się:

- w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie w dniu 19 lipca ( wtorek) o godzinie 16.00;

-w Szkole Podstawowej w Januszowej w dniu  20 lipca (środa) o godz. 16.00.

Z programu mogą  w szczególności skorzystać członkowie stowarzyszenia, ale także osoby chcące przystąpić do naszej organizacji. Ilość miejsc jest ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Spotkanie członków Stowarzyszenia

W dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Korzenie i Skrzydła. Podczas spotkania omówione zostały kwestie dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia,realizowanych przedsięwzięć oraz złożonych projektów o dofinansowanie. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Jolanta Kieres- prowadząca bezpłatnie zajęcia z języka esperanto dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie, Pan Rafał Majewski Dyrektor Szkoły im. Siostry Zakonnej Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych,oraz gość specjalny Pan Jerzy Michalak- artysta,scenograf,plastyk który wyraził słowa uznania dla działalności Stowarzyszenia oraz chęć współpracy. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Urszuli Łabudzie za udostępnienie sali oraz przygotowany poczęstunek.  

Warto przeczytać !

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na temat patronów Szkoły Podstawowej w Rdziostowie:

http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-teksty-28-74/art/19124

www.sadeczanin.info tytuł: Gazeta braci Potoczków

Nowy materiał w RTK

Regionalna Telewizja Kablowa wyemitowała dziś kilkunastominutowy materiał o happeningu sportowym "Łączymy pokolenia".

Zachęcamy do obejrzenia go TUTAJ

Happening sportowy "Łączymy pokolenia"

W dniu 18 listopada Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem happening sportowy pn. "Łączymy pokolenia". Celem tego nietypowego wydarzenia było pokazanie,że współpraca międzypokoleniowa daje wiele korzyści,że ta współpraca w przyszłości przynosi efekty.

Happening wyruszył spod MCK "Sokół" i przeszedł główną ulicą Nowego Sącza- Jagiellońską na płytę sądeckiego rynku. Słuchacze Sądeckiego UTW, młodzież z I LO, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków z Rdziostowa wzbudzali zainteresowanie wśród przechodniów. Uśmiechnięci, żywiołowi pokazywali ile radości daje łączenie pokoleń. Pochód otwierała na rowerach grupa Team Koxx, bracia Piotr i Paweł Reczek, których obroty o 360 stopni, triki i serie przeskoków przyprawiały o zawrót głowy.(www.koxx.pl) Dużym zainteresowaniem cieszył się również występ Krzysztofa Golonki (http://www.clydefs.com/)

Więcej o happeningu w linkach poniżej:

- Relacja w TV-NS
- Audycja w RDN Małopolska
- Zdjęcia do obejrzenia w Galerii.

Sukces Esperanto!

Podczas XVII Wojewódzkiego Konkursu "Bliżej Świata"- występy artystyczne uczniów samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów w językach obcych pod patronatem: Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków: Laura Karpiel, Waldemar Mróz, Dariusz Popiela zdobyli I miejsce w kategorii klas IV-VI. Uczniów zgłosiła i przygotowała Pani Jolanta Kieres. Serdecznie Gratulujemy!!!

Strona 7 z 9

Copyright © 2013 mk3Dprojekt.